.....

Zaštita glave.
Zaštita tijela
Zaštita ruku
Zaštita nogu
Ostalo

WEB KATALOG SREDSTAVA ZA ZAŠTITU NA RADU

 

Kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca
Kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca

Držač vizira s antifonom
Držač vizira s antifonom

KAPA ARTS
KAPA ARTS

KAPA ART
KAPA ART

ZIMSKA KAPA
ZIMSKA KAPA

KAPA THINSULATE
KAPA THINSULATE

JEDNOKRATNA KAPA OKRUGLA
JEDNOKRATNA KAPA OKRUGLA

JEDNOKRATNA MASKA JEDNOSLOJNA
JEDNOKRATNA MASKA JEDNOSLOJNA

HIGIJENSKA MASKA BIJELA-š.23000
HIGIJENSKA MASKA BIJELA-š.23000

VARLAČKA STAKLA U BOJI SOLARNA-š.66220
VARLAČKA STAKLA U BOJI SOLARNA-š.66220

OPTOELEKTRONIČKA MASKA PRIZMA JACKSON
OPTOELEKTRONIČKA MASKA PRIZMA JACKSON

OPTOELEKTRONIČKA MASKA
OPTOELEKTRONIČKA MASKA

STAKLA ZA VARILAČKU MASKU
STAKLA ZA VARILAČKU MASKU

VARILAČKA MASKA - NAGLAVNA
VARILAČKA MASKA - NAGLAVNA

STAKLA ZA VARILAČKE NAOČALE TAMNA
STAKLA ZA VARILAČKE NAOČALE TAMNA

STAKLA ZA VARILAČKE NAOČALE BEZBOJNA
STAKLA ZA VARILAČKE NAOČALE BEZBOJNA

VARILAČKE NAOČALE DUOLUX P
VARILAČKE NAOČALE DUOLUX P

VARILAČKE NAOČALE DUOLUX A
VARILAČKE NAOČALE DUOLUX A

ZAŠTITNE NAOČALE REVLUX
ZAŠTITNE NAOČALE REVLUX

VARILAČKE NAOČALE LUXAVIS
VARILAČKE NAOČALE LUXAVIS

VARILAČKE NAOČALE VISILUX5
VARILAČKE NAOČALE VISILUX5

VARILAČKE NAOČALE SOUDLUX
VARILAČKE NAOČALE SOUDLUX

ZAŠTITNE NAOČALE SOFTILUX
ZAŠTITNE NAOČALE SOFTILUX

ZAŠTITNE NAOČALE SOFTILUX
ZAŠTITNE NAOČALE SOFTILUX

ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX S PJENOM
ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX S PJENOM

ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX SA PJENOM
ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX SA PJENOM

ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX BEZBOJNE
ZAŠTITNE NAOČALE HUBLUX BEZBOJNE

ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX
ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX

ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX
ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX

ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX
ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX

ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX
ZAŠTITNE NAOČALE STYLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE PIVOLUX

ZAŠTITNE NAOČALE VISILUX
ZAŠTITNE NAOČALE VISILUX

ZAŠTITNE NAOČALE VISILUX
ZAŠTITNE NAOČALE VISILUX

ZAŠTITNE NAOČALE MONOLUX
ZAŠTITNE NAOČALE MONOLUX

ČEPIĆI ZA UŠI
ČEPIĆI ZA UŠI

ČEPIĆI ZA UŠI
ČEPIĆI ZA UŠI

ČEPIĆI ZA UŠI
ČEPIĆI ZA UŠI

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31820
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31820

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31850
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31850

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31070
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31070

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31061
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31061

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31050
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31050

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31040
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31040

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31030
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.31030

VIZIR MREŽASTI š.60720
VIZIR MREŽASTI š.60720

VIZIR PROZIRNI š.60710
VIZIR PROZIRNI š.60710

SVJETILJKA ZA KACIGU š.71540
SVJETILJKA ZA KACIGU š.71540

ŠTITNIK PROTIV BUKE š.60750
ŠTITNIK PROTIV BUKE š.60750

DRŽAČ VIZIRA ZA KACIGU š.60705
DRŽAČ VIZIRA ZA KACIGU š.60705

DRŽAČ VIZIRA š.60700
DRŽAČ VIZIRA š.60700

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

ZAŠTITNA KACIGA
ZAŠTITNA KACIGA

FILTERI (organska para,kiseli plin i prašina)
FILTERI (organska para,kiseli plin i prašina)

MASKA POLIKARBO
MASKA POLIKARBO

MASKA PANORAMA
MASKA PANORAMA

FILTERI ZA EURMASK
FILTERI ZA EURMASK

FILTERI ZA EURMASK
FILTERI ZA EURMASK

FILTERI ZA EURMASK
FILTERI ZA EURMASK

EURMASK DUE
EURMASK DUE

EURMASK UNO
EURMASK UNO

FILTERI-22200
FILTERI-22200

FILTERI (za prašinu i sitne toksične čestice)
FILTERI (za prašinu i sitne toksične čestice)

FILTERI (organska para i otapala)
FILTERI (organska para i otapala)

FILTERI (organske i anorganske pare,kiseli plin i amonijak,prašina i vrlo sitne toksične čestice)
FILTERI (organske i anorganske pare,kiseli plin i amonijak,prašina i vrlo sitne toksične čestice)

FILTERI (organske i anorganske pare,kiseli plin i amonijak)
FILTERI (organske i anorganske pare,kiseli plin i amonijak)

FILTERI (boja,prašina,organske pare,otapala i ugljikovodici)
FILTERI (boja,prašina,organske pare,otapala i ugljikovodici)

EURMASK ETNA
EURMASK ETNA

RESPIRATOR FFP3 SL
RESPIRATOR FFP3 SL

SKLOPIVI RESPIRATOR FFP3 SL
SKLOPIVI RESPIRATOR FFP3 SL

RESPIRATOR
RESPIRATOR "ŠKOLJKA" FFP2 SL VO-GA

RESPIRATOR
RESPIRATOR "ŠKOLJKA" FFP2 SL VO

RESPIRATOR ŠKOLJKA
RESPIRATOR ŠKOLJKA

RESPIRATOR
RESPIRATOR "ŠKOLJKA"

SKLOPIVI RESPIRATOR FFP2 SL
SKLOPIVI RESPIRATOR FFP2 SL

SKLOPIVI RESPIRATOR FFP2 SL
SKLOPIVI RESPIRATOR FFP2 SL

RESPIRATOR ŠKOLJKA
RESPIRATOR ŠKOLJKA

RESPIRATOR
RESPIRATOR "ŠKOLJKA"

SKLOPIVI RESPIRATOR FFP1 SL
SKLOPIVI RESPIRATOR FFP1 SL

SKLOPIVI RESPIRATOR FFP1 SL
SKLOPIVI RESPIRATOR FFP1 SL

CEPICI ZA UŠI
CEPICI ZA UŠI

ŠTITNIK ZA UŠI, ANTIFON
ŠTITNIK ZA UŠI, ANTIFON

NAOCALE ZAŠTITNE ZN42 T
NAOCALE ZAŠTITNE ZN42 T

NAOCALE ZAŠTITNE ZN42 TP
NAOCALE ZAŠTITNE ZN42 TP

NAOCALE ZAŠTITNE ZN41 T
NAOCALE ZAŠTITNE ZN41 T

NAOCALE ZAŠTITNE ZN41 TP
NAOCALE ZAŠTITNE ZN41 TP

KOFIL RESPIRATOR za jednokratnu uporabu
KOFIL RESPIRATOR za jednokratnu uporabu

MASKA NAGLAVNA VARILACKA
MASKA NAGLAVNA VARILACKA

MASKA RUCNA VARILACKA
MASKA RUCNA VARILACKA

KACIGA ELEKTRICARSKA
KACIGA ELEKTRICARSKA

KACIGA ŠUMARSKA
KACIGA ŠUMARSKA

KAPA JOKEY
KAPA JOKEY