ZAŠTITNA KUTA SPP SA DŽEPOVIMA
ZAŠTITNA KUTA SPP SA DŽEPOVIMA
 
41113-L, T.3; 4114-XL, T.4; 41115-XXL, T.5