PRSLUK DVOSTRUKI VISOKE VIDLJIVOSTI
PRSLUK DVOSTRUKI VISOKE VIDLJIVOSTI
 
VELIČINA XL, Š:70201