FILTERI-22200
FILTERI-22200
 
art.22200,kombinira se s filterima za zaštitu od plinova te s univerzalnim filterima